Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

När du använder vår webbplats eller är i kontakt med oss så kommer Komponentkoll att behandla dina personuppgifter. Längre ner på denna sida hittar du information om vilka personuppgifter som samlas in, varför vi samlar in uppgifterna och vilka rättigheter du har som är kopplade till behandlingen av personuppgifterna.

Ansvariga för behandlingen av personuppgifter är Komponentkoll (Komponentkoll Sweden AB 559171-2905), kontaktinformation till oss är:

E-post: [email protected]

Om du har några frågor gällande behandlingen av dina personuppgifter så tveka inte att kontakta oss via e-post.

Vilka personuppgifter hämtas in av Komponentkoll?

De uppgifter vi samlar in om dig är följande:

Ovanstående uppgifter samlar vi in på detta sätt:

Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter hos oss

När vi samlar data om dig så behöver vi ha ett ändamål med informationen. Nedanför kan du därför hitta vad vi använder informationen till, vilka lagar som ger oss rätten att använda dessa och vilka personuppgifter vi använder.

Tillhandahålla kundsupport

Personuppgifter: Kontaktinformation, personlig information och identifieringsdata

Ändamål med databehandlingen: Behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa dig med den support du efterfrågar oss om. Se GDPR artikel 6(1)(b).

Samla in statistik över användandet av vår webbplats

Vi använder oss av cookies på vår webbplats. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies här:  Cookies

Affiliate-länkar

Vissa butikers länkar går via en så kallad affiliate-länk. Dessa företag noterar att du kom från Komponentkoll när du besökte butiken, och om du handlar något sedan får vi en liten provision. För att spåra detta används cookies. Vi rekommenderar en Adblocker om du inte vill vara en del av affiliate-programmet. Det går även att avaktivera affiliate-länkar från ”cookies-popupen” som du ser första gången du besöker Komponentkoll. Datan är helt anonym och används bara för att återförsäljaren ska se att du kom från oss. Se mer på cookies-sidan.

Utlämnande av personuppgifter till andra företag

Vi lämnar inte ut några uppgifter om dig till tredje part!

All behandling av personuppgifter sker inom EU/EES-området.

Bevaringstid

Vi bevarar dina personuppgifter hos oss så länge som det är nödvändigt för det ändamål som personuppgifterna samlades för. Detta betyder till exempel att personuppgifter som vi behandlar för att du gett ditt samtycke till det, tas bort om du tar återkallar ditt samtycke.

Så här länge bevarar vi som huvudregel personuppgifter:

Dina rättigheter när vi behandlar personuppgifter om dig

Du har rätt att kräva utdrag från register, rättning av information eller få personuppgifter vi behandlar om dig raderade. Vidare har du rätt att kräva begränsning av behandling, att göra invändningar mot behandlingen och att kräva dataportabilitet. Du kan läsa mer om detta på Datainspektionens hemsida: www.datainspektionen.se/.

För att kunna använda dina rättigheter måste du ta kontakt med oss. Det gör du enklast genom att skicka ett meddelande via e-post till den adressen som tidigare nämndes. Vi kommer svara på din fråga så snart som möjligt, senast inom 30 dagar.

Vi kommer be dig att bekräfta din identitet eller att uppge ytterligare information innan du kan använda dina rättigheter. Detta gör vi för att vara säkra på att vi endast ger tillgång till just dina personuppgifter till just dig – och inte till någon som utger sig för att vara du.

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till att vi får behandla dina personuppgifter. Det enklaste sättet att göra det är att ta kontakt med oss. För att avanmäla dig från vårt nyhetsbrev kan du följa länken längst ner i de nyhetsbrev vi skickar ut.

Klagomål

Om du anser att vår behandling av personuppgifter inte överensstämmer med redogörelsen här ovanför eller om du anser att vi på andra sätt bryter mot Dataskyddsförordningen (GDPR), så kan du anmäla detta till Datainspektionen. Du hittar information om hur du kontaktar Datainspektionen på deras hemsida: www.datainspektionen.se/.

Ändringar

Om det skulle någon ändring i de tjänster vi tillhandahåller eller om regelverket för hur personuppgifter behandlas ändrar sig, kan det medföra förändringar i den information du fått här. Om vi har dina kontaktuppgifter kommer vi att upplysa dig om dessa förändringar. I annat fall finns uppdaterad information alltid tillgänglig på vår hemsida.